ARKITEKT

Kenan bygg AS tilbyr å utforme tegninger og byggesøknader som er nødvendig for å komme i gang med og gjennomføre ditt byggeprosjekt.
Vi kan gi faglig hjelp til å utforme skisser og tegninger av hus, hytte og påbygg.


architecture-1857175_960_720